Tekstvak: Verder zijn we aanwezig geweest bij de bijbelweek en hebben we een trouwdienst bijgewoond en het bezinningsuur 
Heilig Avondmaal. We hebben collega Szántó Sándor geholpen met het rooien van de aardappelen. 
We zijn aanwezig geweest bij de vergadering van de presbyters. Na de eredienst werden we uitgenodigd voor de agapémaaltijd met de presbyters in de pastorietuin. We waren aanwezig bij de barbecue van de gemeente. We hebben uitvoerig kennisgemaakt met het dorp en met elkaar en anderen veel gesproken. 
Ik ben geschrokken van de wijze waarop (met name de jongeren) de westerse levensstijl proberen te kopiëren. 
Ik heb me geschaamd voor onze westerse cultuur: hol en leeg en ten diepste anti-goddelijk. Al met al was het een leerzame reis. Ik dank de werkgroep Ocwa voor de uitnodiging en de samenwerking. Roemenië is een arm land. 
Er zijn pogingen tot opbouw, maar dat gaat heel langzaam. Ze zullen nog lang onze hulp en steun nodig hebben. 
Al samenwerkend kunnen we veel van hen leren. 
Ik hoop dat de samenwerking met de Reformatorische Kerk te Ocna nog vele jaren zal mogen voortbestaan. 
Blijf de werkgroep Ocwa steunen met uw gebed, hulp en financiële ondersteuning.
Tekstvak: Verkoop van kleding.
De werkgroep Ocwa verzameld ook kleding voor Roemenië.
Net voor onze aankomst was er weer een transport gearriveerd. 
Het ligt opgeslagen in de consistoriekamer. Samen met de presbyters 
(ouderlingen) van de gemeente hebben we zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur 
een kleding verkoop georganiseerd in de voormalige school, naast de kerk. 
In ruil voor een kleine financiële bijdrage konden de mensen uit het dorp 
kledingstukken, schoenen, dekens en dekbedden kopen. 
Het was ontroerend om te zien hoe betekenisvol voor hen de dingen zijn die wij hebben afgedankt. Hongaren, Roemenen en Zigeuners kwamen naar het kerkelijkcentrum in aanbouw. Een uniek samentreffen van mensen in een samenleving waar Zigeuners worden genegeerd. 
De verkoping bracht € 500,- op. Bestemd voor het kerkelijkcentrum. 
Er is nog voorraad voor meer verkopingen.