Verslag van de Roemeniëreis 24 t/m 28 november 2000 (Cor de Mos, Marian en Adrie Neven)
 
Doel: bijwonen opening gezinsvervangend tehuis
 
Vertrek vrijdag 24 november vanaf Schiphol ca. 9.00 uur
Na een voorspoedige reis arriveerden wij omstreeks 15.30 uur in Sibiu, waar we werden afgehaald door mevr. Orbán.
 

1.        Vrijdag 24 november.

‘s Avonds meteen het nieuwe huis bekeken.

De CV installatie was aangelegd en werkt prima.

Men was nog druk aan het werk o.a. schuren en schilderen van deuren en kozijnen.

Het is prachtig , ook het erf achter het huis is mooi opgeknapt 

   

2.        Zaterdag 25 november.

a.         Het huis bij daglicht bekeken en foto- en video opnamen gemaakt.

De vrijwilligers hebben erg lang doorgewerkt, want de beschadigde plekken waar de CV leidingen door de muur gaan, waren vanmorgen weer netjes aangesmeerd.

Weer veel vrijwilligers aan het werk. De muren van de hal moeten nog worden gesausd. 

Dit is een probleem omdat er alleen paars en geel in de blikken zit, maar met wat mengwerk van dominee Orbán  komt dit toch nog in orde.

Het is ons opgevallen dat de lichtschakelaars en contactdozen van zeer slechte kwaliteit zijn.

Deze moeten vervangen worden en zullen uit Nederland moeten komen. (zie bijgaande lijst)

Aansluitend een wandeling door de 'buitenwijk" van Ocna Sibiului gemaakt.

Intussen zijn een aantal vrouwen uit de gemeente in de bijzaal van de kerk druk bezig met de voorbereiding van de maaltijd voor zondagmiddag.

Gekookt wordt erop een soort kachel annex kooktoestel, gemaakt van wat staalplaat, waarvan de bovenplaat nog maar nauwelijks de grote pan met soep kan dragen.

Brandstof is hout, die door enkele mannen op de binnenplaats in handzame stukken wordt gehakt.          

b.        Omstreeks 15.30 uur met Jáuos Bogáth (commissielid) naar de plek geweest waar de zomergroep de picknick heeft gehouden.

We hebben daar een flinke wandeling gemaakt in een zeer mooi natuurgebied.

c.         's Avonds omstreeks 10 uur nog even naar het huis gelopen, waar het nog bruiste van de activiteiten.

De muren van de hal hebben een mooie kleur gekregen en een aantal dames die wij 's morgens bij het koken ontmoetten, waren nu in het nieuwe huis aan het schoonmaken.

We hebben later maar niet gevraagd hoe laat het was geworden.

 

3.        Zondag 26 november.

a.         8 uur. Adrie is nog maar net uit de veren of er wordt aan de bel getrokken. Nergens een sleutel te vinden om deur en  poort te openen. Gelukkig komt de moeder van mevr. Orbán met de sleutels.

Jórsef Vorgie blijkt aan de poort te staan en wil de sleutel van de bijzaal.

Na een half uurtje toch maar even kijken wat er in de bijzaal gebeurt. Bij het openen van de deur van de bijzaal, komen de rookwolken naar buiten. Jórsef  komt net met een kruiwagen hout de hoek omgelopen en maakt me duidelijk dat er niets aan de hand is. Alleen die kachel is een beetje gammel. Met wat gerommel en gepor is na een poosje de rook weer wat weggetrokken en is het kooktoestel klaar voor gebruik. Je vraagt je af hoe de mensen dit vol kunnen houden.

b.        Na het ontbijt koffie gedronken bij Jáuos Bogáth. Intussen komen de eerste gasten in de pastorie aan.

c.         12.00 uur Aanvang kerkdienst.

De oude kerk (uit 1240!) zat helemaal vol. Maar liefst twaalf predikanten wilden de feestelijkheden meemaken.

De bisschop hield een bewogen preek over de Barmhartige Samaritaan. “We mogen weten, dat er Iemand is, Die oog heeft voor kinderen in nood. Hij loopt er niet in een grote boog omheen, maar zorgt dat ze voedsel en onderdak krijgen. Maar ook voor ons allen is Hij de Helper in de nood. Hoe triest de situatie ook is  in Roemenië, Hij wil ons helpen en kracht geven”. We zongen uit psalm 16:  Ik stel de Here gedurig voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen.

Cor heeft de door Ds. Van der Plas geschreven groet voorgelezen, waarna die door de vrouw van dominee Orbán werd vertaald in het Hongaars. Daarna vertrokken we naar het tehuis, waar de bisschop het lint doorknipte en de officiële opening een feit was. De schaar werd hem op een mooi kussen aangeboden door de beide dochters (gehuld in Hongaarse klederdracht) van ds. Orbán . Honderden mensen konden nu met eigen ogen zien wat het resultaat was van maandenlange noeste arbeid. Dat ook velen uit Waddinxveen daaraan hun steentje hadden bijgedragen, stemde tot grote dankbaarheid!

d.        16.30 uur

De feestelijkheden worden afgesloten met een heerlijke maaltijd.

Tijdens de maaltijd heeft Cor met enkele jongeren uit de gemeente een gesprek.

Ook de jeugd heeft het niet gemakkelijk.

e.         's Avonds kennis gemaakt met de  toekomstige pleegmoeder.

Zij was secretaresse bij een mijnbouwbedrijf.

Haar man, van beroep elektricien, werkt op dit moment in Hongarije en was dus niet aanwezig op de dag van de opening.

Het echtpaar heeft een zoon van 12 jaar. De zus van de moeder behoort ook tot het gezin en komt dus mee naar Ocna Sibiului, met de bedoeling de pleegmoeder te helpen.

De pleegvader is bereid om in de toekomst de maalderij te beheren.

Om die tijd te overbruggen zal voor hem op korte termijn een arbeidsplaats worden gezocht.

Nog voor de kerst hoopt het gezin het nieuwe huis te betrekken en in jan.-febr. 2001 zullen de eerste kinderen komen.

Gezocht wordt naar kinderen van zeer jonge leeftijd (± 1 jaar).

Om de kinderen een goed bestaan te bieden is het nodig dat de kinderen incl. de eigen zoon adoptieouders hebben.

Acties vanuit Waddinxveen om pleegouders te mobiliseren zijn noodzakelijk.

Daarna met ds. en mevr. Orbán naar het stemlokaal i.v.m. presidentsverkiezingen.

Voor ons een aparte ervaring. Het was de bedoeling enkele foto's te maken.

Dit stuitte op bezwaren van enkele leden van de kiescommissie, de reglementen werden erbij gehaald en de voorzitster besliste dat het verboden was om te fotograferen.

De aanwezige politieagent hield deze discussie nauwlettend in de gaten.

 

Aansluitend nog even met ds. Orbán nagepraat, o.a. over de mogelijkheid om een aantal jongeren voor een korte vakantie naar Nederland te laten komen.

 

4.        Maandag 27 november.

a.         Na het ontbijt op bezoek geweest bij  Jáuos Ács, waarna ds. en mevr. Orbán ons naar het vliegveld in Sibiu brachten voor de vlucht naar Boekarest.

Na te hebben ingecheckt, werden de koffers voorzien van een label en afgevoerd en was het alleen nog wachten op het vliegtuig.

Tot onze verbazing stonden na ongeveer een half uur de koffers opeens weer op de plaats waar wij ze hadden afgegeven.

Het duurde dan ook niet lang of er werd omgeroepen dat het vliegtuig was door gevlogen i.v.m. de mist.

Inmiddels was het te laat geworden om nog met de trein of taxi naar Boekarest te reizen om het vliegtuig van 19.00 uur te halen.  

Om 15.00 uur waren wij weer terug in het nieuwe huis. Waar we met enthousiasme werden ontvangen door een aantal dames die nog wat opruimwerkzaamheden verrichtten.

             

19.00 uur

Gegeten bij Julia

 

5.                  Dinsdag 28 november.

Om 3.15 uur opgestaan om de trein van 5.15 van Sibiu naar Boekarest te halen.

Nadat we nogmaals van de familie Orban afscheid hadden genomen, vertrokken wij om vier uur met de taxi naar Sibiu.

We kunnen terug zien op heel goede dagen in onze zustergemeente. Ons werd verzocht allen die zich met deze gemeente verbonden voelen, heel hartelijk te groeten en Gods zegen toe te wensen.

       De reis van Boekarest naar Sibiu ging over de Karpaten, van Sibiu naar Boekarest ging de reis door de Karpaten. Een 5 1/2 uur durende treinreis die de moeite waard was.

 

       Na nog een rondrit door Boekarest stegen we oom 19.00 uur op en landden we na een voorspoedige vlucht omstreeks 8.30 uur op Schiphol